priodasau.....

 Sample repertoire list
 Concert review

Listen to examples:

This text will be replaced by the flash music player.

Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus o gael canu'r delyn mewn priodasau ar hyd a lled y DU. Mae'r delyn yn offeryn delfrydol gan ei bod yn cynhyrchu sain unigryw ac yn creu testun siarad â'ch gwesteion! Gall y delyn fod yn rhan o'ch diwrnod arbennig mewn sawl ffordd, o seremoni sifil neu grefyddol neu fel cerddoriaeth gefndir yn eich derbyniad diodydd neu'r wledd briodas.

Mae gennyf repertoire hyblyg dros ben ar gyfer priodasau, gallwch ddewis o ystod eang o ddarnau cerddorol o'r traddodiadol i'r clasurol neu gallwch eistedd yn ôl a gadael y cyfan i mi. Ond os oes gennych unrhyw geisiadau arbennig am gerddoriaeth gallaf, os yn bosib trefnu hyn. Rwyf yn fwy na pharod i ymgynghori heb rwymedigaeth ac yn ddi-dâl a bod yn ddigon hyblyg i allu gweithio gyda'n gilydd i deilwra pecyn i ddarparu ar gyfer eich diwrnod unigryw.

You have a wonderful talent - it was a pleasure to hear you playing

James & Jolene Hayton - wedding at the Botanical Gardens

You have a wonderful talent - it was a pleasure to hear you playing

Helen and Ben’s wedding, July 2009

You have a wonderful talent - it was a pleasure to hear you playing

Rhys & Steph's wedding July 2009