amdanaf i.....


Listen to examples:

This text will be replaced by the flash music player.

Erbyn yr oeddwn yn 7, dechreuais wersi piano pan oeddwn yn fy mlwyddyn gyntaf yn yr Ysgol Gynradd pan ofynnodd yr athro rhyw ddiwrnod a fyddai rhywun â diddordeb mewn cymryd gwersi telyn.

Cyn hynny nid oeddwn wir wedi clywed na gweld neb yn canu'r delyn felly roeddwn yn awyddus i wybod mwy. Wedi cyrraedd adref gofynnais i mam os gallwn ddechrau cael gwersi. Nid oedd ei hymateb yn bositif iawn gan ei bod yn ymwybodol o gost prynu telyn a'r "sbort" o symud offeryn mor fawr ar hyd y lle. Nid oeddwn i fynd i adael i hynny fy rhwystro, felly dyma edrych am yr arian yn fy nghadw mi gei a llwyddo i dalu am ddwy wers. Erbyn hyn mae mam yn falch iawn i mi fod mor bendant gan i'm pendantrwydd dalu ffordd gan olygu bellach rwyf yn perfformio gyda'r delyn ac yn dysgu eraill i ganu'r offeryn arbennig hwn. Yn ystod fy mlynyddoedd yn yr ysgol bûm

yn cymryd arholiadau gyda'r Associated Board of the Royal Board of Music (ABRSM) a dros 20 mlynedd bellach rwy'n dal i fwynhau canu'r delyn a'r piano.

Trwy gael fy magu yn Abergwaun rwyf wedi bod yn ffodus iawn i gael fy moddi yn niwylliant a phrydferthwch Sir Benfro a Chymru. Ar hyd y blynyddoedd mae fy mamwlad wedi ysbrydoli fy repertoire ac yn adlewyrchu'r amrywiaeth o ddarnau, o ganeuon traddodiadol Cymreig i gerddoriaeth gyfoes a chlasurol.